Nekretnine za prodaju, Delnice - lokacija Brod na Kupi