Nekretnine za prodaju, Zemunik donji - lokacija Smoković